اخبار

شاخه
دومین دوره شبیه سازی کسب وکار
1394/6/23 1:14
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک به نقل از مجید سعادتمندی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و مدیر مرکز خدمات، دومین دوره  شبیه سازی کلینیک مدرسه تابستانی شریف  ...
بازدید شهردار منطقه یک از ساختمان سرا
1393/6/24 20:6
شهردار محترم منطقه یک و همراهان ایشان از ساختمان جدید سرای محله زعفرانیه بازدید کردند و در خصوص هرچه زودتر افتتاح شدن آن قول مساعدت دادند 
تبلیغات

تنها تبلیغات خدمات واحد های سرای محله و یا کسب کار های سطح محله در اینجا درج خواهد شد