اخبار

شاخه
بازدید شهردار منطقه یک از ساختمان سرا
1393/6/24 20:6
شهردار محترم منطقه یک و همراهان ایشان از ساختمان جدید سرای محله زعفرانیه بازدید کردند و در خصوص هرچه زودتر افتتاح شدن آن قول مساعدت دادند 
حافظ خوانی
1392/11/11 14:54
سرای محله زعفرانیه برگزار میکند: روخوانی  اشعارحافظ ، تفسیر و تعبیر اشعار حافظ ، تاثیر اشعار حافظ بر روح و روان ،.... زمان روزهای دوشنبه  ساعت 10:30 تا 12
بزرگداشت پزشک و شاعر گرانمایه جناب آقای دکتر متحدان
1392/9/1 10:58
به مناسبت هفته کتاب سرای محله زعفرانیه برگزار می کند: برزگداشت پزشک حاذق و شاعر گرانمایه مقیم محله زعفرانیه جناب آقای دکتر متحدان در روز شنبه مورخ 92/9/2 ساعت 11 الی 13 برگزار خواهد شد.حضور شهروندان ...
تبلیغات

تنها تبلیغات خدمات واحد های سرای محله و یا کسب کار های سطح محله در اینجا درج خواهد شد