اخبار

شاخه
کارگاه مهارتهای ایجاد انگیزه
1394/7/14 23:27
اجرا کننده: خانه سلامت تعداد مخاطب:  دو کلاس 60نفر نوع مخاطب : نوجوانان مشارکت کنندگان: کانون جوانان زمان برگزاری: 5/7/94 مکان:  سرای محله هزینه...
آموزش دبیران کانون های  دهگانه سلامت محور
1394/6/30 16:59
در راستای ارتقای دانش و آگاهی شهروندان در خصوص خط سفید و نیز نحوه تفکیک زباله تر و خشک از مبداء ، از مدرسین این حوزه در معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک و همچنین اداره بازیافت منطقه دعوت بعمل آمد که ...
بازدید شهردار منطقه یک از ساختمان سرا
1393/6/24 20:6
شهردار محترم منطقه یک و همراهان ایشان از ساختمان جدید سرای محله زعفرانیه بازدید کردند و در خصوص هرچه زودتر افتتاح شدن آن قول مساعدت دادند 
اتمام گزارش حس تعلق محله ای
1392/9/20 12:17
گزارش حس تعلق محله ای زعفرانیه تا پایان آبان ماه به اتمام رسید و به اداره مطالعات اجتماعی فرهنگی تحویل داده شد.
تبلیغات

تنها تبلیغات خدمات واحد های سرای محله و یا کسب کار های سطح محله در اینجا درج خواهد شد