سرای محله زعفرانیه

آدرس :

زعفرانیه – خ اعجازی (آصف) – بالاتر از میدان اعجازی – روبروی کوچه زنبق – داخل پارک ریحانه

تلفن : 22439502 – 22439504- 22439506

 

 Email: Zaferanieh.sara@gmail.com

 

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
1 مدیریت سرای محله محمدباقرقاسم زاده
2 ثبت نام - مسئول دفتر شکوفه قاسم زاده
3 خانه فناوری اطلاعات محمد علی مسلمی
4 خانه کتاب الهه درگاهی
5 خانه سلامت مژگان نیکمردان
6 خانه دوام  فرحناز رحیمی
7 خانه ایمنی      نفیسه یونسی
8 خانه تسنیم سمیه بابایی
9 خانه قرآن و عترت نداهاشمی
10 خانه  فرهنگ و هنر محترم سادات میران
11 خانه علم و زندگی فاطمه شریفی
12 خانه پژوهش مریم کامروا
13 خانه ورزش مریم استادحسن
14 خانه کودک شکوفه قاسم زاده
15 خانه رفاه و خدمات اجتماعی فرخ لقا زهری تهرانی