شورایاری محله زعفرانیه

دبیر شورایاری: آقاي سعيد دهقان نصيري 

متولد 1341

آدرس دفتر شورایاری: زعفرانیه خیابان آصف ، بوستان ریحانه دفتر شورایاری محله زعفرانیه 

   تلفن دفتر  شورایاری : 22439508

تلفن همراه : 09121193812

 

اسامی اعضای هیت امنا

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت

نام پدر

تاریخ تولد

شغل

تحصیلات

سعید دهقان نصیری

دبیرشورایاری

حسین

1341

آزاد

دیپلم

احمد جعفری

جانشین دبیر

حسن

1333

آزاد

دیپلم

اکرم آقا میری

نماینده کار گروه

ذبیح ال..

1341

خانه دار

دیپلم

سید رضا رضوی

شورایار

تقی

1359

آزاد

لیسانس

رضا عرب

شورایار

1333

بازنشسته

دیپلم

عباس زارعی

شورایار

حسن علی

1315

آزاد

زیر دیپلم

مهدی خراسانی

شورایار

1360

آزاد

دیپلم

حسین امیری

شورایار

حسن

1337

بازنشسته

دیپلم

علی شماعی

نماینده دستگاه

عباس

1344

فرهنگی

دکتری

سید علی احمدی

نماینده نهاد مردمی

جعفر

1342

روحانی

حوزوی

رضا محمدی

نماینده نهاد مردمی

عطا ال..

1341

فرهنگی

لیسانس