تاریخچه زعفرانیه

زعفرانیه دهی واقع در شمال غربی تجریش بین سعد آباد و ولنجک بوده که از شمال به آبریز کوه، از جنوب به محمودیه، از غرب به ولنجک و از شرق به تجریش محدود بوده است. (سند هویت محله)
حسین علی خان معید الممالک صاحب بخش عظیمی از زمین های آن بوده است و بیشترین زمین های آن که تا نزدیکی باغ فردوس ادامه داشته زراعی محسوب می شده. پس از احداث خیابان پهلوی (ولیعصر کنونی) جاده ای برای دسترسی به اسد آباد کشیده شد که از حدود باغ فردوس شروع و به سمت شمال سعد آباد ختم میشد، زعفرانیه امروزی در واقع حاشیه همین خیابان قدیمی می باشد.(سند هویت محله)
یکی از محل های قدیمی زعفرانیه اسد آباد است، که بسیاری از پیرمردان و پیر زنان محلی باغ های معروف اسد آباد را به خوبی به یاد دارند و از هوای پاکی که آن روز ها استنشاق می کردند به حسرت سخن می گویند از معروفترین این باغها می توان به باغ زند کریمی، باغ خانم مروان، باغ حاجی کلاهی و باغ خیامی اشاره کرد. از این چند باغ معروف تنها باغ خیامی است که هنوز شکل و شمایل گذشته اش را تا حدودی حفظ کرده و دستخوش تغییر نشده است. محله اسد آباد در میان محله های ولنجک تا زعفرانیه و سعد آباد قرار گرفته که از سمت شمال به ارتفاعات البرز و از سمت شرق به رودخانه سعد آباد و از سمت غرب به خیابان سرلشگر فلاحی زعفرانیه سابق محدود می شود . اکثر کوچه های منشعب از خیابان اصلی بن بست بوده است همچون خود محله که در بن بست کوه البرز قرار دارد و با حرکت از سمت جنوب به سمت شمال محله تغییر سبک معماری بیشتر مشهود می گردد. در بخش های شمال قدمت خانه ها بیشتر است و تغییر بافت جدید به قدیم پررنگ تر به چشم می آید و کوچه ها نیز تنگ تر می شوند . محله اسد آباد یکی از محله های قدیمی شمیران است که اگر چه وسعت چندانی ندارد ولی در گذشته به دو قسمت محله بالا و محله پایین تقسیم می شده است . (جغرافیای تاریخی شمیران)
اصلی ترین راه های دسترسی اهالی به کوچه های قدیمی خیابان سرلشگر فلاحی (زعفرانیه سابق ) است . انقلاب اسلامی را می توان عامل اساسی در شلوغ شدن محله به حساب آورد. زارعی ها و باقری ها از طوایف اولیه ای بودند که از سمت نایین اصفهان به این محل مهاجرت نمودند وپایه گذاری این محل را نمودند. در این محل یک باب حمام، آب انبار آقای خدائی و 4 قنات وجود داشته است. از نظر قشر بندی میتوان اهالی این محل را در بدو شکلگیری محل افراد متوسطی دانست.در ابتدا این محل به دلیل اداره برقی که در آن وجود داشت برق بامداد نامیده می شد و بعدها به نام زعفرانیه تغییر نام داد. (رضا کدخدایی)
مراجع
اسنادی (منطبق با جدول مراجع اسنادی):

1 - جغرافیای تاریخی شمیران 
2 - سند هویت محله

شفاهی (منطبق با جدول مصاحبه های انجام شده):

1- رضا کدخدایی